COVID-19: Bezpłatne wsparcie psychologiczne

Uruchomiliśmy zapisy na darmowe sesje wsparcia psychologicznego online. Dostępnych jest ponad 50 godzin wsparcia.

 

Nasi psychoterapeuci(tki) udostępnili swój czas dla osób, które pilnie i bezpłatnie potrzebują skorzystać z porady lub skonsultować swoją sytuację lub samopoczucie.

Uruchomiliśmy zapisy na darmowe sesje wsparcia psychologicznego online. 
Dostępnych jest ponad 50 godzin wsparcia.

Jak to działa?

  • Wsparcia udziela zespół 5 psychoterapeutów z zespołu PCTS, którzy w formie wolontariatu udzielają swojego czasu,
  • Konsultacje są bezpłatne i trwają do 50 minut,
  • Z konsultacji, ze względu na sytuację, można skorzystać jednorazowo - tak aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej pomocy,
  • Spotkania odbywają się telefonicznie lub z udziałem kamery (ustalą to Państwo z osobą rejestrującą),
  • Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wyboru terapeuty, będzie on przydzielany automatycznie,
  • Na spotkanie można zapisać się telefonicznie pod nr telefonu: 508 004 100 w godzinach pracy rejestracji ośrodka PCTS.

___________________________________________________

Zasady korzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego w PCTS

Umówienie się na spotkanie online z psychoterapeutą PCTS w ramach projektu: Darmowe wsparcie psychologiczne przez cały kwiecień w PCTS oznacza zgodę na wszystkie warunki opisane poniżej:

Zasady ogólne:

• Projekt trwa do końca kwietnia 2020

• Oferowane przez psychoterapeutów wsparcie psychologiczne w ramach projektu jest bezpłatne.

• Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wyboru terapeuty, z którym odbędzie się spotkanie online lub telefoniczne. Po wyborze terminu i godziny spotkania będzie on przydzielony automatycznie.

• W projekcie woluntarystycznie biorą udział terapeuci z zespołu PCTS

• Dla każdej osoby przewidzieliśmy pojedyncze spotkanie, tak aby umożliwić skorzystanie z tego projektu jak najszerszej grupie potrzebujących. Dlatego, gdy już odbędziesz swoją konsultację, nie zapisuj się na kolejną.

Rejestracja:

• Zapisy na spotkania z terapeutami odbywają się telefonicznie pod numerem: 508 004 100

• Podczas rejestracji, po ustaleniu dnia i godziny spotkania osoba rejestrująca poprosi Cię o Twoje imię, adres e-mail.

• Zostaniesz również poproszony o dwie zgody (wymagane) - jedna dotyczyć będzie akceptacji zasad opisanych w tym dokumencie, a druga dotyczyć będzie przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzebę obsługi Twojego zgłoszenia.

Anulowanie konsultacji:

• Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz wziąć udziału w zaplanowanej wcześniej sesji, możesz anulować sesję lub zmienić jej termin dzwoniąc pod numer telefonu 508 004 100

• Zarówno anulację jak i zmianę terminu możesz zrobić najpóźniej na 4 godziny przed pierwotnym terminem sesji. W ten sposób zwolnisz miejsce dla innych osób, które mogą chcieć skorzystać z sesji w tym terminie.

• Jeśli nie odwołasz sesji w na 4 godziny przed sesją i nie skontaktujesz się w ustalony sposób w wyznaczonym terminie z terapeutą -  nie będziesz mieć możliwości skorzystania ze wsparcia w późniejszym terminie.

Kontrakt:

• Terapeuci stosują się do zasady dyskrecji, co oznacza, że omawiane podczas spotkania treści nie będą przekazywane nikomu innemu.

• Nagrywanie sesji jest niedozwolone.

• Kontaktowanie się z terapeutą poza czasem sesji jest niedozwolone, chyba że terapeuta wyrazi na to zgodę.

• Jeśli w trakcie rozmowy wyjdzie na jaw, że masz myśli lub plany samobójcze, terapeuta będzie zobowiązany, aby poinformować o tym odpowiednie instytucje.

• Pamiętaj, że niniejszy projekt przewiduje tylko psychologiczną pomoc na odległość. Terapeuta, z którym się spotkasz, nie będzie w stanie dostarczyć Ci potrzebnego wsparcia jeśli Twój stan jest wyjątkowo trudny i poważny. Pojedyncza konsultacja nie jest psychoterapią. W razie potrzeby zgłoś się do odpowiedniego lekarza.

Psychoterapeutki biorące udział w projekcie: Wilhelmina Fudała, Sabina Pańko, Maria Drozd, Renata Kwarcińska, Magdalena Góźdź.

Zapraszamy do kontaktu
i dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w projekt terapeutkom.