Certyfikowany Psychoterapeuta PTP i EAP w Lublinie

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii został przyznany naszemu zespołowi PCTS.

 

CERTYFIKAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO 

Nasza koleżanka z zespołu PCTS w Lublinie - Małgorzata Dyś w czerwcu 2018r. otrzymała
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 278.
Małgorzata Dyś, współzałożycielka PCTS,  jest psychologiem, socjologiem i psychoterapeutką psychodynamiczną. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, nastolatków, jest konsultantką par.

* * *

"O uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty mogą ubiegać się kandydaci, którzy poświadczonymi dokumentami potwierdzą spełnienie łącznie następujących warunków:

  1. posiadanie wykształcenia wyższego w stopniu magistra przy czym osoby o wykształceniu innym niż psychologiczne powinny przed przystąpieniem do procedury zdać egzamin z psychologii klinicznej przed podkomisją powołaną przez Komisję Certyfikatów Psychoterapeutycznych.
  2. 5 lat samodzielnej pracy psychoterapeutycznej w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo, w tym co najmniej 300 godzin praktyki prowadzonej pod superwizją;
  3. 1250 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie psychoterapii, w tym:
  • co najmniej 150 godzin superwizji, w tym, co najmniej 30 godzin procesu indywidualnego u jednego superwizora
  • staż kliniczny umożliwiający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie – minimum 300 godzin, z czego co najmniej 150 godzin odbytych na stacjonarnych oddziałach ogólnopsychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych dla dorosłych, pozostała część może być odbyta w innej placówce prowadzącej psychoterapię, pod warunkiem, że jest tam zatrudniony co najmniej jeden certyfikowany psychoterapeuta PTPsychologicznego lub PTPsychiatrycznego”.
  • własna psychoterapia szkoleniowa spójna z wyuczonym i stosowanym podejściem, umożliwiająca kandydatowi zwiększenie świadomości swojego osobistego wkładu w proces psychoterapii i umożliwiająca mu kontrolę tego wkładu - co najmniej 250 godzin, w tym co najmniej 60 godzin psychoterapii indywidualnej lub co najmniej 100 godzin innych form doświadczenia rozwojowego w relacji z tą samą osobą, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne lub zaakceptowaną przez ośrodek szkolący. Osoba ta, ze względu na znaczenie relacji terapeutycznej, nie może pełnić wobec kandydata w trakcie całego szkolenia innych ról, np. osoby szkolącej (z wyłączeniem wykładowcy), superwizora, egzaminatora."

(informacja ze strony Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

Lista certyfikowanych psychoterapeutów znajduje się na stronie PTP.

___________________________________________________________________________

CERTYFIKAT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII

Z radością informujemy, że w kwietniu 2019r. dotarły do nas Certyfikaty European Association for Psychotherapy (EAP) przyznawane dwa razy w roku w Wiedniu psychoterapeutom z całej Europy. Europejski Certyfikat Psychoterapii (European Certificate of Psychotherapy) został nadany Małgorzacie Dyś i Jerzemu Lachowiczowi z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W grudniu 2019 otrzymaliśmy wiadomość o nadaniu Certyfikatu EAP naszej koleżance Magdalenie Góźdź. Gratulujemy.