Katarzyna Rutkowska

Psychoterapeuta, psycholog sportu. Psycholog, pedagog, animator i menedżer kultury – absolwentka UMCS. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (psychologia społeczna, sportu i zdrowia). Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Posiada doświadczenie zawodowe także w zakresie praktyki trenera-szkoleniowca, pracy naukowo-dydaktycznej w szkołach wyższych. Autorka, współautorka blisko 90 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Uczestniczka licznych konferencji naukowych i szkoleń.

Telefon: 508 004 100

Adres e-mail: kr@psychologsportu.pl