Paweł Dyś

 Absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS. Obecnie w trakcie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne całościowego podyplomowego kursu psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego oraz stażu zawodowego w ośrodku psychoterapii psychodynamicznej PCTS. Pracuje pod stałą superwizją i mentoringiem suprwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz dyplomowanych i certyfikowanych psychoterapeutów. Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię krótko i długoterminową osób dorosłych.

Tel. 508 004 100