Superwizja w Lublinie

Zapraszamy do superwizji grupowej i indywidualnej.

Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno - Szkoleniowe otwiera nabór na grupę superwizyjną w Lublinie.

W związku z otwarciem naboru na grupę superwizyjną w Lublinie zapraszamy:

  • Psychoterapeutów pracujących psychodynamicznie lub włączających w swoją pracę elementy (rozumienie, narzędzia) z tego nurtu;
  • Terapeutów będących w trakcie całościowego szkolenia lub kursu psychoterapii;

Ważne informacje:

  • Grupa będzie spotykała się 2 razy w miesiącu;
  • Czas spotkania to 2 godziny (2 superwizje);
  • Grupa będzie liczyła 3-4 osoby;
  • Praca grupowa będzie polegała na analizie treści, analizie zapisu i bazować będzie na zasadach Grupy Balinta;
  • Koszt: 60 zł za spotkanie;
  • Spotkania odbywać się będą w Psychodynamicznym Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowym w Lublinie;
  • Terminy – wtorkowe przedpołudnia lub piątkowe popołudnia (do ustalenia z uczestnikami grup);

PROWADZENIE:
Małgorzata Dyś:  Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
(nr cert. 278).

W trakcie ścieżki do uzyskania Certyfikatu Superwizorki w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Psychoterapeutka psychodynamiczna. Współzałożycielka Psychodynamicznego Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowego.

Kontakt: 509925546
malgorzata.pcts@gmail.com

Zapraszamy

pobierz plakat