Terapeuta Rafał Maciejewski

Terapeuta uzależnień, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu terapii uzależnień chemicznych i behawioralnych (szkolenia sygnowane przez Ministerstwo Zdrowia). Doświadczenie kliniczne zdobywał w ośrodku stażowym „Doren” w Różewcu oraz w publicznych i prywatnych placówkach leczenia uzależnień. Prowadzi terapię dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. Pracuje również z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności związanych z używaniem alkoholu, narkotyków, czy nadmiarowego zaangażowania w hazard, pracę, zakupy, gry komputerowe, aktywność online, seks, masturbację, pornografię. Pracuje w oparciu o modele: abstynencji, ograniczania używania/ograniczania zachowań, redukcji szkód.

Telefon: 508 004 100

Adres e-mail: rafau.maciejewski@gmail.com