Grupa terapeutyczna

Grupa terapeutyczna jest skierowana do osób pragnących rozwoju i pogłębienia wglądu w siebie, lepszego funkcjonowania w codziennych sytuacjach w życiu osobistym, zawodowym oraz relacjach z bliskimi, mających problemy o charakterze nerwicowym, depresyjnym, przeżywającym kryzysy.

Dla kogo? Skierowana jest dla osób:

  • pragnących rozwoju i pogłębienia wglądu w siebie,

  • przeżywających kryzysy,

  • doświadczających smutku, ciężaru o naturze psychologicznej,

  • mających trudności w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi,

  • mających problemy o charakterze nerwicowym, osobowościowym, depresyjnym,

  • chcących zrozumieć i poprawić styl swojego funkcjonowania,

  • polepszyć jakość swoich relacji.

Celem pracy terapeutycznej jest wzrost świadomości siebie i innych, wsparcie w zmianach życiowych, rozpoznanie swoich pragnień, ograniczeń, wartości i wyborów życiowych oraz doświadczanie swoich uczuć, myśli i zachowań.

Praca w grupie oparta jest na dynamice relacji interpersonalnych umożliwiającej wgląd i przepracowanie osobistych trudności (w tym schematów rodzinnych). Taka forma pracy grupowej umożliwia uczestnikom nie tylko obserwację i refleksję nad sobą, lepsze rozumienie siebie i innych, ale także pozwala odkryć w działaniu swoje podstawowe sposoby i schematy budowania relacji. Uczestnicy mogą w ten sposób lepiej rozumieć trudności jakich doświadczają w aktualnych życiowych relacjach i w bezpiecznych, warunkach grupy próbować, i uczyć się nowych zachowań.