Zbigniew Zatoński

Absolwent psychologii oraz filozofii na UMCS w Lublinie, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener, psychoterapeuta. W trakcie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne czteroletniego kursu psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego; pracuje pod superwizją rekomendowanych przez PTP superwizorów. Ma wieloletnie doświadczenie pracy w terapii poradnianej oraz stacjonarnej (m.in. Stowarzyszenie Monar - metoda społeczności terapeutycznej), jak również szkoleniowej, wykładowej. Biegły sądowy, członek gminnych komisji zajmujących się problemem uzależnień i przemocy w rodzinie Członek Towarzystwa Psychoprofilaktycznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Telefon: 508 004 100

Adres e-mail: zbigniew.zatonski@gmail.com