Aktualności

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior

Z inicjatywy Psychodynamicznego Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowego powstała Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior. Jest to nowoczesny ośrodek diagnozy, terapii i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą przy ul. 3 Maja 18/7a w Lublinie. Więcej informacji na stronie internetowej Poradni: www.poradniadiagnostyczna.pl

Certyfikowany Psychoterapeuta PTP

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego został przyznany naszej koleżance z zespołu PCTS.

Konflikt psychiczny
W terapii mówi się o konflikcie, kiedy w podmiocie zderzają się przeciwstawne naciski wewnętrzne. Konflikt może być jawny (np. konflikt między pragnieniem a jakimś wymogiem moralnym lub między dwoma przeciwnymi uczuciami) albo utajony, który może wyrazić się w zniekształcony sposób w konflikcie jawnym, przejawiając się zwłaszcza w objawach, zaburzeniach zachowania, charakteru itd. Psychoanaliza przyjmuje, że konflikt składa się na istotę człowieka, i to z różnych punktów widzenia: konflikt miedzy pragnieniem a obroną, konflikt miedzy różnymi systemami i instancjami, konflikt między popędami, i wreszcie konflikt edypalny, w którym nie tylko zderzają się przeciwne pragnienia, lecz ponadto napotykają one na zakaz.