Aktualności

RODO w PCTS

Zapraszamy do zapoznania się z RODO w PCTS. Informacje znajdują się w zakładce "O nas"

Certyfikowany Psychoterapeuta PTP w Lublinie

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego został przyznany naszej koleżance z zespołu PCTS.

Reakcja upozorowana (formacja reaktywna)
Postawa lub nawyk psychologiczny, przeciwstawny do wypartego pragnienia i ustanowiony w reakcji na to pragnienie (np. wstydliwość przeciwstawiająca się tendencjom ekshibicjonistycznym). Reakcja upozorowana jest przeciwobsadzeniem świadomego elementu, o sile równej, a kierunku przeciwnym w stosunku do nieświadomego obsadzenia. Reakcje upozorowane mogą być ściśle umiejscowione i przejawiać się przez określone zachowanie albo mogą być uogólnione i stanowić cechy charakteru, mniej lub bardziej włączone w całość osobowości. Z klinicznego punktu widzenia reakcje upozorowane nabierają wartości objawu wtedy, gdy mają charakter sztywny, wymuszający, natrętny, kiedy poniosą porażkę, kiedy czasami doprowadzą do rezultatu przeciwnego w stosunku do świadomie zamierzonego.