Aktualności

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności osobistych i rodzinnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków lub innych substancji. Pomocą obejmujemy również osoby uzależnione od nałogowych zachowań np. hazardu, pracy, zakupów, internetu, pornografii i innych

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior

Z inicjatywy Psychodynamicznego Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowego powstała Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior. Jest to nowoczesny ośrodek diagnozy, terapii i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą przy ul. 3 Maja 18/7a w Lublinie. Więcej informacji na stronie internetowej Poradni: www.poradniadiagnostyczna.pl

Racjonalizacja
Procedura, przez którą podmiot usiłuje nadać spójne z punktu widzenia logiki lub możliwe do przyjęcia z punktu widzenia moralnego wyjaśnienie jakiejś postawy, działania, myśli, uczucia itp., których prawdziwe motywy nie są postrzegane; mówi się szczególnie o racjonalizacji objawu, obronnego natręctwa, reakcji upozorowanej. Racjonalizacja występuje także w stanach urojeniowych, prowadząc do mniej lub bardziej zaznaczającej się systematyzacji urojeń.