Aktualności

Superwizja w Lublinie

Zapraszamy do superwizji grupowej i indywidualnej.

Certyfikowany Psychoterapeuta PTP w Lublinie

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego został przyznany naszej koleżance z zespołu PCTS.

Racjonalizacja
Procedura, przez którą podmiot usiłuje nadać spójne z punktu widzenia logiki lub możliwe do przyjęcia z punktu widzenia moralnego wyjaśnienie jakiejś postawy, działania, myśli, uczucia itp., których prawdziwe motywy nie są postrzegane; mówi się szczególnie o racjonalizacji objawu, obronnego natręctwa, reakcji upozorowanej. Racjonalizacja występuje także w stanach urojeniowych, prowadząc do mniej lub bardziej zaznaczającej się systematyzacji urojeń.