Aktualności

Superwizja w Lublinie

Zapraszamy do superwizji grupowej i indywidualnej. Eydcja 2019/2020.

Certyfikowany Psychoterapeuta PTP i EAP w Lublinie

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii został przyznany naszemu zespołowi PCTS.

Konwersja
Mechanizm powstawania objawów, działający w histerii, a bardziej specyficznie, w histerii konwersyjnej. Polega na przełożeniu konfliktu psychicznego i prób jego rozwiązania na objawy cielesne, ruchowe (np. paraliż) lub czuciowe (np. umiejscowione braki czucia lub bóle). Pojecie konwersji związane jest z ekonomiczną koncepcją Sigmunda Freuda: libido oddzielone od wypartego wyobrażenia zostaje przekształcone w energie unerwienia. Tym, co wyróżnia objawy konwersyjne, jest ich znaczenie symboliczne — przez ciało wyrażają one wyparte wyobrażenia.