Aktualności

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior

Z inicjatywy Psychodynamicznego Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowego powstała Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior. Jest to nowoczesny ośrodek diagnozy, terapii i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą przy ul. 3 Maja 18/7a w Lublinie. Więcej informacji na stronie internetowej Poradni: www.poradniadiagnostyczna.pl

Psychoterapia grupowa w Lublinie

Trwa nabór na grupę terapeutyczną dla osób dorosłych w Lublinie. Spotkania rozpoczną się w styczniu 2017 r. Udział w grupie poprzedzony jest konsultacjami kwalifikacyjnymi. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 508 004 100 lub 81 741 10 00.

Reakcja upozorowana (formacja reaktywna)
Postawa lub nawyk psychologiczny, przeciwstawny do wypartego pragnienia i ustanowiony w reakcji na to pragnienie (np. wstydliwość przeciwstawiająca się tendencjom ekshibicjonistycznym). Reakcja upozorowana jest przeciwobsadzeniem świadomego elementu, o sile równej, a kierunku przeciwnym w stosunku do nieświadomego obsadzenia. Reakcje upozorowane mogą być ściśle umiejscowione i przejawiać się przez określone zachowanie albo mogą być uogólnione i stanowić cechy charakteru, mniej lub bardziej włączone w całość osobowości. Z klinicznego punktu widzenia reakcje upozorowane nabierają wartości objawu wtedy, gdy mają charakter sztywny, wymuszający, natrętny, kiedy poniosą porażkę, kiedy czasami doprowadzą do rezultatu przeciwnego w stosunku do świadomie zamierzonego.