Aktualności

Superwizja w Lublinie

Zapraszamy do superwizji grupowej i indywidualnej.

Certyfikowany Psychoterapeuta PTP i EAP w Lublinie

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii został przyznany naszemu zespołowi PCTS.

Reakcja upozorowana (formacja reaktywna)
Postawa lub nawyk psychologiczny, przeciwstawny do wypartego pragnienia i ustanowiony w reakcji na to pragnienie (np. wstydliwość przeciwstawiająca się tendencjom ekshibicjonistycznym). Reakcja upozorowana jest przeciwobsadzeniem świadomego elementu, o sile równej, a kierunku przeciwnym w stosunku do nieświadomego obsadzenia. Reakcje upozorowane mogą być ściśle umiejscowione i przejawiać się przez określone zachowanie albo mogą być uogólnione i stanowić cechy charakteru, mniej lub bardziej włączone w całość osobowości. Z klinicznego punktu widzenia reakcje upozorowane nabierają wartości objawu wtedy, gdy mają charakter sztywny, wymuszający, natrętny, kiedy poniosą porażkę, kiedy czasami doprowadzą do rezultatu przeciwnego w stosunku do świadomie zamierzonego.

Artykuły

Mechanizmy obronne

INTELEKTUALIZACJA - proces, przez który podmiot próbuje znaleźć sformułowanie swych konfliktów i uczuć, by je opanować. INTROJEKCJA - podmiot przenosi w fantazji obiekty i cechy właściwe tym obiektom z „zewnątrz" do „wewnątrz". IZOLACJA - polega na izolowaniu jakiejś myśli lub zachowania w taki sposób, że ich związki z innymi myślami i z resztą życia podmiotu są zerwane.