Aktualności

Superwizja w Lublinie

Zapraszamy do superwizji grupowej i indywidualnej.

Certyfikowany Psychoterapeuta PTP i EAP w Lublinie

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii został przyznany naszemu zespołowi PCTS.

Interpretacja
Ujawnienie, dzięki badaniu analitycznemu, utajonego sensu w wypowiedziach i zachowaniach podmiotu. Interpretacja wydobywa formy konfliktu obronnego i ostatecznie zmierza do ujawnienia pragnienia, które wyraża się w każdym wytworze nieświadomości. W leczeniu — przekaz, podany podmiotowi, którego celem jest doprowadzenie go do owego utajonego sensu, zgodnie z regułami, jakie narzuca kierunek i ewolucja leczenia.