Aktualności

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności osobistych i rodzinnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków lub innych substancji. Pomocą obejmujemy również osoby uzależnione od nałogowych zachowań np. hazardu, pracy, zakupów, internetu, pornografii i innych

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior

Z inicjatywy Psychodynamicznego Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowego powstała Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior. Jest to nowoczesny ośrodek diagnozy, terapii i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą przy ul. 3 Maja 18/7a w Lublinie. Więcej informacji na stronie internetowej Poradni: www.poradniadiagnostyczna.pl

Acting out
Termin stosowany na oznaczenie czynności, najczęściej o charakterze impulsywnym, która jest względnie niezgodna ze stałym systemem motywacji podmiotu i daje się z łatwością wyróżnić spośród jego działań; czynność ta ma czysto formę autoagresywną lub agresywną. Pojawienie się acting out'u jest dla terapeuty oznaką wyłaniania się treści wypartych. Kiedy pojawia się on podczas analizy (czy to w czasie sesji, czy poza nią), należy go rozumieć w związku z przeniesieniem, często jako próbę radykalnego zaprzeczenia przeniesieniu.