Aktualności

RODO w PCTS

Zapraszamy do zapoznania się z RODO w PCTS. Informacje znajdują się w zakładce "O nas"

Certyfikowany Psychoterapeuta PTP w Lublinie

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego został przyznany naszej koleżance z zespołu PCTS.

Acting out
Termin stosowany na oznaczenie czynności, najczęściej o charakterze impulsywnym, która jest względnie niezgodna ze stałym systemem motywacji podmiotu i daje się z łatwością wyróżnić spośród jego działań; czynność ta ma czysto formę autoagresywną lub agresywną. Pojawienie się acting out'u jest dla terapeuty oznaką wyłaniania się treści wypartych. Kiedy pojawia się on podczas analizy (czy to w czasie sesji, czy poza nią), należy go rozumieć w związku z przeniesieniem, często jako próbę radykalnego zaprzeczenia przeniesieniu.