Aktualności

Superwizja w Lublinie

Zapraszamy do superwizji grupowej i indywidualnej.

Certyfikowany Psychoterapeuta PTP i EAP w Lublinie

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii został przyznany naszemu zespołowi PCTS.

Wyparcie
Operacja, przez którą podmiot usiłuje zepchnąć do nieświadomości wyobrażenia (myśli, obrazy, wspomnienia) związane z popędem lub utrzymać je w niej. Wyparcie powstaje wtedy, gdy istnieje groźba, że zaspokojenie popędu, samo w sobie dostarczające przyjemności, może — z powodu innych wymogów — wywołać nieprzyjemność. Wyparcie jest szczególnie widoczne w histerii, ale odgrywa także znaczącą rolę w innych zaburzeniach, a także w normalnym życiu psychicznym. Można traktować je jako proces psychiczny o charakterze uniwersalnym, jako ze leży ono u podstaw ustanowienia się nieświadomości jako obszaru oddzielonego od reszty psychiki.