Aktualności

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności osobistych i rodzinnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków lub innych substancji. Pomocą obejmujemy również osoby uzależnione od nałogowych zachowań np. hazardu, pracy, zakupów, internetu, pornografii i innych

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior

Z inicjatywy Psychodynamicznego Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowego powstała Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior. Jest to nowoczesny ośrodek diagnozy, terapii i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą przy ul. 3 Maja 18/7a w Lublinie. Więcej informacji na stronie internetowej Poradni: www.poradniadiagnostyczna.pl

Reakcja upozorowana (formacja reaktywna)
Postawa lub nawyk psychologiczny, przeciwstawny do wypartego pragnienia i ustanowiony w reakcji na to pragnienie (np. wstydliwość przeciwstawiająca się tendencjom ekshibicjonistycznym). Reakcja upozorowana jest przeciwobsadzeniem świadomego elementu, o sile równej, a kierunku przeciwnym w stosunku do nieświadomego obsadzenia. Reakcje upozorowane mogą być ściśle umiejscowione i przejawiać się przez określone zachowanie albo mogą być uogólnione i stanowić cechy charakteru, mniej lub bardziej włączone w całość osobowości. Z klinicznego punktu widzenia reakcje upozorowane nabierają wartości objawu wtedy, gdy mają charakter sztywny, wymuszający, natrętny, kiedy poniosą porażkę, kiedy czasami doprowadzą do rezultatu przeciwnego w stosunku do świadomie zamierzonego.