Aktualności

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności osobistych i rodzinnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków lub innych substancji. Pomocą obejmujemy również osoby uzależnione od nałogowych zachowań np. hazardu, pracy, zakupów, internetu, pornografii i innych

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior

Z inicjatywy Psychodynamicznego Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowego powstała Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior. Jest to nowoczesny ośrodek diagnozy, terapii i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą przy ul. 3 Maja 18/7a w Lublinie. Więcej informacji na stronie internetowej Poradni: www.poradniadiagnostyczna.pl

Interpretacja
Ujawnienie, dzięki badaniu analitycznemu, utajonego sensu w wypowiedziach i zachowaniach podmiotu. Interpretacja wydobywa formy konfliktu obronnego i ostatecznie zmierza do ujawnienia pragnienia, które wyraża się w każdym wytworze nieświadomości. W leczeniu — przekaz, podany podmiotowi, którego celem jest doprowadzenie go do owego utajonego sensu, zgodnie z regułami, jakie narzuca kierunek i ewolucja leczenia.