Aktualności

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności osobistych i rodzinnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków lub innych substancji. Pomocą obejmujemy również osoby uzależnione od nałogowych zachowań np. hazardu, pracy, zakupów, internetu, pornografii i innych

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior

Z inicjatywy Psychodynamicznego Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowego powstała Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior. Jest to nowoczesny ośrodek diagnozy, terapii i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą przy ul. 3 Maja 18/7a w Lublinie. Więcej informacji na stronie internetowej Poradni: www.poradniadiagnostyczna.pl

Wyparcie
Operacja, przez którą podmiot usiłuje zepchnąć do nieświadomości wyobrażenia (myśli, obrazy, wspomnienia) związane z popędem lub utrzymać je w niej. Wyparcie powstaje wtedy, gdy istnieje groźba, że zaspokojenie popędu, samo w sobie dostarczające przyjemności, może — z powodu innych wymogów — wywołać nieprzyjemność. Wyparcie jest szczególnie widoczne w histerii, ale odgrywa także znaczącą rolę w innych zaburzeniach, a także w normalnym życiu psychicznym. Można traktować je jako proces psychiczny o charakterze uniwersalnym, jako ze leży ono u podstaw ustanowienia się nieświadomości jako obszaru oddzielonego od reszty psychiki.