Aktualności

Superwizja w Lublinie

Zapraszamy do superwizji grupowej i indywidualnej. Eydcja 2019/2020.

Certyfikowany Psychoterapeuta PTP i EAP w Lublinie

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii został przyznany naszemu zespołowi PCTS.

Acting out
Termin stosowany na oznaczenie czynności, najczęściej o charakterze impulsywnym, która jest względnie niezgodna ze stałym systemem motywacji podmiotu i daje się z łatwością wyróżnić spośród jego działań; czynność ta ma czysto formę autoagresywną lub agresywną. Pojawienie się acting out'u jest dla terapeuty oznaką wyłaniania się treści wypartych. Kiedy pojawia się on podczas analizy (czy to w czasie sesji, czy poza nią), należy go rozumieć w związku z przeniesieniem, często jako próbę radykalnego zaprzeczenia przeniesieniu.