Aktualności

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności osobistych i rodzinnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków lub innych substancji. Pomocą obejmujemy również osoby uzależnione od nałogowych zachowań np. hazardu, pracy, zakupów, internetu, pornografii i innych

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior

Z inicjatywy Psychodynamicznego Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowego powstała Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PCTS Junior. Jest to nowoczesny ośrodek diagnozy, terapii i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą przy ul. 3 Maja 18/7a w Lublinie. Więcej informacji na stronie internetowej Poradni: www.poradniadiagnostyczna.pl

Konwersja
Mechanizm powstawania objawów, działający w histerii, a bardziej specyficznie, w histerii konwersyjnej. Polega na przełożeniu konfliktu psychicznego i prób jego rozwiązania na objawy cielesne, ruchowe (np. paraliż) lub czuciowe (np. umiejscowione braki czucia lub bóle). Pojecie konwersji związane jest z ekonomiczną koncepcją Sigmunda Freuda: libido oddzielone od wypartego wyobrażenia zostaje przekształcone w energie unerwienia. Tym, co wyróżnia objawy konwersyjne, jest ich znaczenie symboliczne — przez ciało wyrażają one wyparte wyobrażenia.

Artykuły

Konflikt psychiczny

W terapii mówi się o konflikcie, kiedy w podmiocie zderzają się przeciwstawne naciski wewnętrzne.