Aktualności

Superwizja w Lublinie

Zapraszamy do superwizji grupowej i indywidualnej. Eydcja 2019/2020.

Certyfikowany Psychoterapeuta PTP i EAP w Lublinie

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii został przyznany naszemu zespołowi PCTS.

Reparacja
Mechanizm opisany przez Melanie Klein, za pomocą którego podmiot stara się naprawić skutki swoich niszczycielskich fantazji wobec obiektu miłości. Mechanizm ten jest związany z lękiem depresyjnym i depresyjnym poczuciem winy; odbywająca się w fantazji reparacja zewnętrznego i wewnętrznego obiektu matki pozwalałaby na przezwyciężenie pozycji depresyjnej przez zapewnienie Ja trwałej identyfikacji z dobrym obiektem.

Artykuły

Mechanizmy obronne

INTELEKTUALIZACJA - proces, przez który podmiot próbuje znaleźć sformułowanie swych konfliktów i uczuć, by je opanować. INTROJEKCJA - podmiot przenosi w fantazji obiekty i cechy właściwe tym obiektom z „zewnątrz" do „wewnątrz". IZOLACJA - polega na izolowaniu jakiejś myśli lub zachowania w taki sposób, że ich związki z innymi myślami i z resztą życia podmiotu są zerwane.