Terapia uzależnień

Terapia uzależnień przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności osobistych i rodzinnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków lub innych substancji. Pomocą obejmujemy również osoby uzależnione od nałogowych zachowań np. hazardu, pracy, zakupów, internetu, pornografii i innych.

Zapraszamy osoby, które:

  • Chciałyby przeanalizować swój wzór używania/zachowania ze specjalistą

  • Rozważają lub chciałyby ograniczyć/zmienić swoje używanie/zachowanie

  • Rozważają bądź chciałyby podjęć abstynencję

  • Chcą kontynuować psychoterapię pogłębioną po zakończonym leczeniu podstawowym

  • Używają alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych lub podejmują zachowania nałogowe lub nawykowe, aby radzić sobie z cierpieniem, uciec od siebie, świata czy problemów, pozbyć się leku, smutku czy nieśmiałości

  • Doświadczają różnego rodzaju trudności i problemów osobistych wynikających ze swojego używania/zachowania, bądź używania przez osoby bliskie - członków rodziny, partnera, przyjaciół

  • Pragną zbudować motywację do wprowadzania ważnych dla siebie zmian.