Psychoterapia

Celem terapii jest udzielenie pomocy osobom, które cierpią z powodu uciążliwych objawów (lęk, smutek, bezsenność, natręctwa, itp.) oraz różnych, często nieświadomych konfliktów wewnętrznych.

Pomoc osobom, które cierpią z powodu uciążliwych objawów (lęk, smutek, bezsenność, natręctwa itp.) oraz różnych, często nieświadomych konfliktów wewnętrznych nie jest prosta. Psychoterapia, jaką realizujemy w zakresie działań ośrodka PCTS skupia się na wspólnej analizie doświadczeń życiowych, uświadomieniu obecności destrukcyjnych mechanizmów w codziennym funkcjonowaniu oraz ich stopniowym wykorzenianiu w bezpiecznym klimacie relacji pacjent – psychoterapeuta.

psychoterapia PCTS /Warszawa/Rzeszów/Lublin

Wokół psychoterapii narosło wiele stereotypów, m.in. że jest bezterminowa i nieskuteczna, że prowadzący przeważnie milczy itp. Współcześni psychoterapeuci są zazwyczaj w gruncie rzeczy o wiele bardziej zaangażowani w stosunku do pacjenta, starają się emocjonalnie rezonować z jego stanami afektywnymi, unikają zbytniej pasywności, czy pokazywania kamiennej twarzy, a kiedy trzeba są aktywni w nazywaniu mechanizmów leżących u podstaw symptomów.

Czym jest psychoterapia

Psychoterapia jest sposobem leczenia objawów pojawiających się w przebiegu zaburzeń psychicznych i konfliktów emocjonalnych. Wymaga ona zaangażowania, dużej motywacji, gotowości na przyjęcie interpretacji i komentarzy terapeuty, które pomagają przełamać nieświadomy opór przed zmianą. Model teoretyczny tak rozumianej terapii to: psychologia ego, teoria relacji z obiektem, psychologia self i koncepcja przywiązania. Dorobek wypracowany przez pokolenia badaczy pracujących w tym nurcie daje silne podstawy w prowadzeniu osób mających różnorodne trudności życiowe.

Proces psychoterapii poprzedzają spotkania konsultacyjne, które służą rozeznaniu obszaru problemowego, ustaleniu wstępnej diagnozy oraz zaproponowaniu możliwych form pomocy.
Na pierwsze konsultacje (w Lublinie, Rzeszowie czy Warszawie) można umówić się telefonicznie lub mailowo. 
Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową. 

Na konsultacje zapraszamy osoby, u których istnieje podejrzenie wystąpienia:

 • nerwicy (bezsenność, natręctwa, silny niepokój, histeria, poczucie izolacji, napięcia, bezradności itp.);
 • zaburzenia osobowości (narcystyczne, masochistyczne, antyspołeczne, zależne, borderline, paranoiczne, schizoidalne, histrioniczne;
 • zaburzenia nastroju (stany depresyjne, maniakalne);
 • zaburzenia lękowego (fobie, lęki społeczne, lęki separacyjne);
 • zaburzenia zachowania (zaburzenia opozycyjno-buntowniczego, negatywizm w zachowaniu, impulsywność);
 • zaburzenia emocjonalnego (ADHD, mutyzm wybiórczy);
 • zaburzenia psychosomatycznego (uwarunkowane emocjonalnie uporczywe bóle somatyczne: nadciśnienie, alergie, migreny, zaburzenia dróg pokarmowych itp.);
 • zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia, otyłość);
 • współuzależnienia (od osoby uzależnionej od alkoholu, narkotyków, hazardu, leków, Internetu itp. związanego z przeżywaniem ciągłego stresu związanego z problemem uzależnienia się bliskich osób);
 • urazowych powikłań przykrych doświadczeń wieku dziecięcego i młodzieńczego (długotrwałe opuszczenie, doświadczenie adopcji, nadużycia seksualne, przemoc psychiczna i fizyczna, rodzina dysfunkcyjna);
 • zakłóceń w relacjach społecznych, małżeńskich, partnerskich, rodzice – dzieci (brak więzi, poczucie osamotnienia, brak długotrwałych związków, konfliktowe, niesatysfakcjonujące związki emocjonalne);
 • zakłóceń w funkcjonowaniu zawodowym;
 • problemów w przystosowaniu się do sytuacji stresowych;
 • nasilonych konfliktów i dylematów emocjonalnych;
 • sytuacji kryzysowych związanych z utratą bliskiej osoby, pracy, chorobą, porzuceniem, rozwodem lub innymi dramatycznymi zdarzeniami losowymi;
 • zapraszamy także tych, którzy chcą lepiej zrozumieć siebie, rozwijać się i poprawić swoje funkcjonowanie.

Psychoterapia psychodynamiczna którą proponujemy w naszym Ośrodku jest jedną z najbardziej uznanych metod terapii na świecie, a w naszym kraju rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.


Każdy nasz psychoterapeuta jest absolwentem instytucji rekomendowanych przez PTP. Dzięki temu możemy zadbać o odpowiednie warunki w naszym Ośrodku.

Spotkania ze specjalistą w PCTS:

Terapia indywidualna w PCTS prowadzona jest w formie sesji (spotkań, które prowadzi nasz psychoterapeuta), które charakteryzuje:

 • stały termin (godzina, dzień tygodnia),
 • stała umówiona częstotliwość (raz lub dwa razy w tygodniu),
 • prowadzenie przez tego samego psychoterapeutę

 

Formy leczenia:

 • Psychoterapia długoterminowa

 • Psychoterapia krótkoterminowa

  Polecana osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej np. w obliczu utraty bliskiej osoby, ciężkiej choroby lub innej, istotnej zmiany, czy też przeszkody życiowej dedykowana
 • Psychoterapia dla par i małżeństw

  Jest to praca nad sprawami kryzysowymi w związku, wymagającymi przepracowania. W trakcie tych spotkań uczestnicy wspólnie wypracowują model skutecznego porozumiewania się, jak również uczą się wyrażania emocji, łagodzenia napięć, a także wzajemnego wybaczania.

  Psychoterapia grupowa

  Skierowana jest do osób pragnących rozwoju i pogłębienia wglądu w siebie, lepszego funkcjonowania w codziennych sytuacjach w życiu osobistym, zawodowym, w relacjach z bliskimi.


Osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej np. w obliczu utraty bliskiej osoby, ciężkiej choroby lub innej, istotnej zmiany, czy też przeszkody życiowej dedykowana jest psychoterapia krótkoterminowa. Składa się ona z odgórnie ustalonej liczby spotkań (najczęściej od kilku do kilkudziesięciu), w związku z czym trwa zazwyczaj od trzech do sześciu miesięcy.

Nasz ośrodek zapewnia również możliwość skorzystania z psychoterapii dla par i małżeństw. Jest to praca nad sprawami kryzysowymi w związku, wymagającymi przepracowania. W trakcie tych spotkań uczestnicy wspólnie wypracowują model skutecznego porozumiewania się, jak również uczą się wyrażania emocji, łagodzenia napięć, a także wzajemnego wybaczania.

 

Terapia indywidualna (krótko i długoterminowa):

Lublin:  200 zł (250,00 zł u certyfikowanego terapeuty)   za 50 minut
Rzeszów:  150 zł (200 zł u certyfikowanego terapeuty)   za 50 minut
Warszawa:  200 - 250 zł    za 50 minut


Zapraszamy do naszych oddziałów

 

Psychoterapia Warszawa

Psychoterapia Rzeszów

Psychoterapia Lublin