Terapia par

Celem terapii par jest pomoc w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących podłoże kryzysu w związku(silna zależność od siebie, wzrost obojętności, oziębłość seksualna, perspektywa rozpadu związku, itp.).

PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA I PARTNERSKA

Kiedy zdecydować się na psychoterapię pary w PCTS?

Na wspólną psychoterapię warto zdecydować się, gdy w Państwa związku nastąpił kryzys, zakłócenie wzajemnych relacji, silna zależność od siebie, trudności w zachowaniu autonomii, wzrost obojętności, próby manipulowania partnerem(-ką), frustracja wzajemnych potrzeb i oczekiwań, zaniepokojenie z powodu przerzucania własnych trudnych doświadczeń na współmałżonka(ę), oziębłość seksualna lub perspektywa rozpadu związku. Celem terapii może być także wsparcie we wspólnym rodzicielstwie (np. w sytuacji rozpadu związku).
 

_____Psychoterapia par w PCTS w Lublinie i Rzeszowie_____

Pierwsza konsultacja

Pary przed podjęciem terapii zapraszamy na pierwsze spotkanie z terapeut(k)ą - konsultantem(tką). Pierwsza konsultacja służy przyjrzeniu się motywacji i celom pary oraz poszczególnych partnerów. Spotkanie konsultacyjne trwa 60 minut i kończy się ustaleniem, czy psychoterapia jest dla pary najlepszą i możliwą drogą, a jeśli tak, to jaka jest jej optymalna forma.
Podczas tego spotkania konsultat(ka) odpowie na pytania i wątpliwości partnerów dotyczące psychoterapii w ośrodku PCTS.

Po konsultacjach proponujemy Państwu jedną z trzech form pracy adekwatną do sytuacji pary, są to:

 1. Terapia pary prowadzona przez dwóch psychoterapeutów (więcej piszemy poniżej)
   
 2. Terapia pary dwuetapowa, rozpoczynająca się krótkoterminową indywidualną terapią partnerów, po czym para ma  możliwość  podjęcia wspólnej pracy z terapeutami.
   
 3. Terapia indywidualna długoterminowa partnerów.

W czasie pierwszej konsultacji (można na nią umówić się telefonicznie pod numerem 508 004 100) konsultant(ka) wraz z parą sprawdzają motywację, ustalają cele, omawiają trudności, po czym wybierają  adekwatną formę pomocy. 

Czas trwania: 1 godzina (60 minut)
Koszt konsultacji: 

 • 200 zł (Lublin i Rzeszów)

prowadzenie:

Jerzy Lachowicz (psychoterapeuta-konsultant w Lublinie)

Małgorzata Dyś (psychoterapeutka-konsultantka w Lublinie) 

Bogusław Czernia (psychoterapeuta-konsultant w Rzeszowie)
 

Terapia pary prowadzona przez dwóch psychoterapeutów:

 • terapia prowadzona jest przez duet psychoterapeutów
 • psychoterapia psychodynamiczna par nakierowana jest na przepracowanie nieświadomych mechanizów w tworzeniu bliskich relacji wpływających na powstawanie kryzysów w parze
 • czas trwania: 80 minut
 • częstotliwość: co 2 tygodnie
 • długość: kilka miesięcy (ok. 12-15 sesji)
 • koszt sesji:
  • 500 zł (Lublin)
  • 400 zł (Rzeszów)
    
 • prowadzenie (w Lublinie):

Małgorzata Dyś i Jerzy Lachowicz

Katarzyna Bielińska - Bartoszcze i Krzysztof Kościołek

Agnieszka DyjakJerzy Lachowicz

Katarzyna Bielińska - Bartoszcze i Paweł Dyś

 • prowadzenie (w Rzeszowie):  

Bogusław Czernia i Aleksandra Bekier

 

Psychoterapia systemowa par

 • terapia prowadzona przez psychoterapeutkę systemową
 • psychoterapia systemowa nakierowana na poprawę komunikacji i przepracowanie konfliktu między partnerami, zrozumieniu przyjmowanych ról w rodzinie/związku
 • terapia może mieć charakter rodzinny i obejmować dzieci
 • czas trwania: 55-60 minut
 • częstotliwość: co tydzień
 • długość: kilka miesięcy (ok. 12-15 sesji)
 • koszt konsultacji/sesji: 200 zł (Rzeszów)
 • prowadzenie: Maria Drozd (Rzeszów)