Psychiatra

Trudności w funkcjonowaniu psychicznym są powszechne. Badania pokazują, że w ciągu jednego roku około 10% Polaków doświadcza objawów depresji, a około 30% w ciągu całego życia.

Kiedy warto umówić się na wizytę u lekarza psychiatry?
Wizyta może być wskazana, jeżeli doświadczacie Państwo trudności w codziennym funkcjonowaniu, takich jak:

 • pogorszenie lub nadmierne zmiany nastroju,
 • trudne do opanowania pobudzenie, niepokój, stres, lęk, fobie, obawy, zamartwianie się,
 • trudności w kontrolowaniu emocji i napięcia psychicznego,
 • problemy z pamięcią czy koncentracją uwagi,
 • spadek lub nadmierny przypływ energii,
 • trudności w skutecznym myśleniu,
 • trudności w relacjach z innymi,
 • trudności w kontroli zachowań,
 • problemy ze snem,
 • problemy z kontrolowaniem apetytu,
 • negatywny obraz siebie,
 • nadmierne poczucie winy,
 • natrętne myśli lub czynności,
 • nadmierne obawy o własne zdrowie mimo prawidłowych wyników badań lekarskich,
 • przewlekły ból,
 • poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem, emocjami i myślami,
 • poczucie zagrożenia,
 • nadmierna zazdrość,
 • iluzje, doświadczenie słyszenia głosów, widzenia lub odczuwania rzeczy, których inni nie doświadczają,
 • poczucie nierealności siebie lub świata, trudności w podejmowaniu codziennych decyzji,
 • problemy w sferze seksualnej.

Kim jest psychiatra?
Psychiatra jest lekarzem posiadającym wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozpoznawanie i leczenie problemów, zaburzeń i chorób psychicznych.

Jak wygląda pierwsza konsultacja psychiatryczna?
Pierwsza wizyta opiera się zwykle głównie o wywiad dotyczący celu wizyty, historii leczenia, historii życia, objawów. Konsultacja psychiatryczna pod wieloma względami przypomina wizytę u każdego innego lekarza. W trakcie pierwszej konsultacji będziecie mieli Państwo możliwość swobodnego opowiedzenia o trudnościach, których doświadczacie w codziennym życiu. Lekarz będzie chciał dowiedzieć się, kiedy zaczęły się problemy, w jakich sytuacjach się pojawiały, co powodowało nasilenie trudności, co przynosiło poprawę. Lekarz może zapytać również o obecne i przeszłe sytuacje stresujące, ogólny stan zdrowia, leki jakie Państwo przyjmujecie, stosowanie używek i substancji psychoaktywnych. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na funkcjonowanie psychiczne.

Celem wizyty jest ustalenie, czy problemy jakich Państwo obecnie doświadczacie są wynikiem zmiany funkcjonowania psychicznego i czy wymagają podjęcia terapii. Lekarz może zaproponować leczenie farmakologiczne, zasugerować podjęcie psychoterapii lub obie formy pomocy.

Skontaktuj się z nami:

Kiedy warto umówić się na wizytę u lekarza psychiatry?
Wizyta może być wskazana, jeżeli doświadczacie Państwo trudności w codziennym funkcjonowaniu, takich jak:

 • pogorszenie lub nadmierne zmiany nastroju,
 • trudne do opanowania pobudzenie, niepokój, stres, lęk, fobie, obawy, zamartwianie się,
 • trudności w kontrolowaniu emocji i napięcia psychicznego,
 • problemy z pamięcią czy koncentracją uwagi,
 • spadek lub nadmierny przypływ energii,
 • trudności w skutecznym myśleniu,
 • trudności w relacjach z innymi,
 • trudności w kontroli zachowań,
 • problemy ze snem,
 • problemy z kontrolowaniem apetytu,
 • negatywny obraz siebie,
 • nadmierne poczucie winy,
 • natrętne myśli lub czynności,
 • nadmierne obawy o własne zdrowie mimo prawidłowych wyników badań lekarskich,
 • przewlekły ból,
 • poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem, emocjami i myślami,
 • poczucie zagrożenia,
 • nadmierna zazdrość,
 • iluzje, doświadczenie słyszenia głosów, widzenia lub odczuwania rzeczy, których inni nie doświadczają,
 • poczucie nierealności siebie lub świata, trudności w podejmowaniu codziennych decyzji,
 • problemy w sferze seksualnej.

Kim jest psychiatra?
Psychiatra jest lekarzem posiadającym wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozpoznawanie i leczenie problemów, zaburzeń i chorób psychicznych.

Jak wygląda pierwsza konsultacja psychiatryczna?
Pierwsza wizyta opiera się zwykle głównie o wywiad dotyczący celu wizyty, historii leczenia, historii życia, objawów. Konsultacja psychiatryczna pod wieloma względami przypomina wizytę u każdego innego lekarza. W trakcie pierwszej konsultacji będziecie mieli Państwo możliwość swobodnego opowiedzenia o trudnościach, których doświadczacie w codziennym życiu. Lekarz będzie chciał dowiedzieć się, kiedy zaczęły się problemy, w jakich sytuacjach się pojawiały, co powodowało nasilenie trudności, co przynosiło poprawę. Lekarz może zapytać również o obecne i przeszłe sytuacje stresujące, ogólny stan zdrowia, leki jakie Państwo przyjmujecie, stosowanie używek i substancji psychoaktywnych. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na funkcjonowanie psychiczne.

Celem wizyty jest ustalenie, czy problemy jakich Państwo obecnie doświadczacie są wynikiem zmiany funkcjonowania psychicznego i czy wymagają podjęcia terapii. Lekarz może zaproponować leczenie farmakologiczne, zasugerować podjęcie psychoterapii lub obie formy pomocy.

Skontaktuj się z nami - znajdziesz nas w Lublinie, Rzeszowie i Warszawie:

Psychiatra Warszawa

Psychiatra Rzeszów

Psychiatra Lublin