Superwizorka - aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

W grudniu 2022r. te Małgorzacie Dyś - terapeutce z naszego ośrodka został nadany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne tytuł superwizorki - aplikantki (nr ap. 59).

Osoby zainteresowane superwizją grupową i indywidualną w nurcie psychodynamicznym prosimy o kontakt na adres malgorzata.pcts@gmail.com