Agnieszka Dyjak

Agnieszka Dyjak

Agnieszka Dyjak – psycholog, doradca zawodowy, terapeuta rodzinny. Ukończyła renomowany Kurs Terapii Systemowej pod kierownictwem Bogdana de Barbaro. W trakcie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne czteroletniego kursu psychoterapii. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie. W PCTS zajmuje się diagnozą psychologiczną, odbywa konsultacje oraz spotkania terapeutyczne w ramach terapii indywidualnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzi systemową terapię rodzin. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

Telefon: 508 004 100

Adres e-mail: agadyjak@gmail.com