Agnieszka Dyjak

Agnieszka Dyjak

Agnieszka Dyjak – Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła renomowany Kurs Terapii Systemowej pod kierownictwem Bogdana de Barbaro oraz rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne czteroletni kurs psychoterapii. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie. W PCTS zajmuje się diagnozą psychologiczną, odbywa konsultacje oraz spotkania terapeutyczne w ramach terapii indywidualnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

Telefon: 505 676 606

Adres e-mail: agadyjak@gmail.com