dr Krzysztof Wędrychowicz

dr Krzysztof Wędrychowicz

Doktor psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, socjoterapeuta. Odbył studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje jako psycholog i terapeuta w Psychodynamicznym Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym w Rzeszowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Rzeszowie. Jest dyrektorem oddziału rzeszowskiego PCTS. Poza gabinetem terapeutycznym jako ksiądz pełni funkcje m.in. kierownika duchowego i duszpasterza rodzin.

Tel.: 508 004 100