Katarzyna Bielińska-Bartoszcze

Psycholog i pedagog, doktorantka na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie i słuchaczka studiów podylomowych z obszaru pedagogiki specjalnej. Ukończyła rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne czteroletni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje w PCTS w Lublinie, a także w Poradniach Zdrowia Psychicznego ZOZ głównie z pacjentami z trudnościami psychosomatycznymi. Pracuje także dydaktycznie na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W PCTS pracuje indywidualnie z pacjentami dorosłymi oraz prowadzi konsultacje psychopedagogiczne i terapeutyczne dla rodziców i dzieci. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji u dwóch niezależnych superwizorów PTP.

Telefon : 502 722 630 (preferowany kontakt sms)

Adres e-mail: katarzyna.pcts@gmail.com