Psychoterapia długoterminowa

Psychoterapia długoterminowa jest taką formą leczenia Pacjenta, która poprzez wnikliwe poznanie i zrozumienie przeżywanych uczuć, pragnień i lęków oraz przeanalizowanie ważnych relacji na przestrzeni historii życia, ma na celu doprowadzić do pozytywnej zmiany.

W tym procesie Pacjent przy pomocy terapeuty może przybliżyć się w rozumieniu i prawdziwym przeżyciu trudnych emocji, wypowiedzeniu zepchniętych myśli oraz dręczących obaw.

Na wypracowanie w pełni pozytywnej i trwałej zmiany w codziennym funkcjonowaniu (przekładającej się również na lepsze samopoczucie) pozwala długoterminowa praca. Brak ustalonego terminu zakończenia takiej terapii oznacza, że trwa ona tak długo, aż obie strony uznają (psychoterapeuta i pacjent), że przewidziane cele zostały osiągnięte (proces może trwać kilka lat).