Superwizja w Lublinie

Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zapraszamy praktykujących psychoterapeutów psychodynamicznych na superwizję indywidualną i do formujących się grup superwizyjnych w naszym ośrodku w Lublinie

Prowadzenie: Małgorzata Dyś (superwizorka PTP, Certyfikowana Psychoterapeutka PTP i EAP)