Terapia par

Celem terapii par jest pomoc w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących podłoże kryzysu w związku(silna zależność od siebie, wzrost obojętności, oziębłość seksualna, perspektywa rozpadu związku, itp.).

Terapia par w PCTS: 

Prowadzenie: jeden psychoterapeuta

 • czas trwania: 55-60 minut
 • częstotliwość: co tydzień
 • długość: kilka miesięcy (ok. 12-15 sesji)
 • koszt: 120 zł (Rzeszów), 140 zł (Lublin) za sesję

Prowadzenie: dwóch psychoterapeutów

 • czas trwania: 80 minut
 • częstotliwość: co 2 tygodnie
 • długość: kilka miesięcy (ok. 12-15 sesji)
 • koszt: 180 zł (Rzeszów) lub 240 zł (Lublin) za sesję

Na konsultację z terapeutą warto wybrać się gdy w Państwa związku następuje m.in.: zakłócenie wzajemnych relacji, silna zależność od siebie, trudności w zachowaniu autonomii, wzrost obojętności, próby manipulowania partnerem (-ką), frustracja wzajemnych potrzeb i oczekiwań, zaniepokojenie z powodu przerzucania własnych trudnych doświadczeń na współmałżonka, oziębłość seksualna, perspektywa rozpadu małżeństwa. Celem terapii może być także wsparcie we wspólnym rodzicielstwie (np. w sytuacji rozpadu związku).

Celem terapii jest pomoc w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących podłoże kryzysu relacji, a także w dzieleniu się nimi.  Na zmianę mechanizmów psychologicznych potrzebny jest zazwyczaj okres od kilku do kilkunastu miesięcy. Gdy pary zgłaszają się w kryzysie, terapeuci pomagają w zrozumieniu i przezwyciężeniu go. Pomoc parom w PCTS rozpoczyna się od wspólnych konsultacji (od 1 do 3) , podczas których terapeuci wraz z partnerami/współmałżonkami omawiają potencjalne cele terapii, motywację do zmian, potrzeby partnerów.

Po konsultacjach proponujemy Państwu trzy formy pracy adekwatne do sytuacji pary, są to:

 1. Terapia pary prowadzona przez dwóch psychoterapeutów o częstotliwości sesji co 1 lub 2 tygodnie, sesje trwają 1h 20 min., kilkanaście sesji (praca kilkumiesięczna).
   
 2. Terapia pary dwuetapowa, rozpoczynająca się krótkoterminową indywidualną terapią partnerów, po czym para ma  możliwość  podjęcia wspólnej pracy z terapeutami.
   
 3. Terapia indywidualna długoterminowa partnerów.

W czasie pierwszej konsultacji (można na nią umówić się telefonicznie pod numerem 508 004 100) terapeuci wraz z parą sprawdzają motywację, ustalają cele, omawiają trudności, po czym wybierają  adekwatną formę pomocy. Przeciwwskazaniem jest m.in. niedostateczna motywacja do zmiany w relacji i własnych zachowań, stosowanie przemocy oraz aktualne i podtrzymywane zaangażowanie partnerów w inny związek.