Dla dziecka - dla rodzica

Nie jesteś sam... Jeśli nie chcesz przegapić krytycznych momentów rozwojowych swojego dziecka, skorzystaj z naszego doświdczenia.

Specjalizujemy się w pomocy dla DZIECI I MŁODZIEŻY (do 17 lat), u których wystąpiły problemy m.in.:

 • lęki i fobie, nerwice, depresja,
 • zachowania agresywne i nieradzenie sobie ze złością, zachowania buntownicze,
 • różnego rodzaju kryzysy rozwojowe,
 • doświadczenie przemocy fizycznej i psychicznej i doświadczenie uzależnienia u jakiegoś członka rodziny,
 • różnego rodzaju problemy psychosomatyczne takie jak: problemy ze snem, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • niekontrolowanie popędów oddawania moczu, kału, bóle o niesomatycznym podłożu, łatwa męczliwość,
 • ADHD, nadruchliwość, impulsywność, trudności z koncentracją uwagi
 • poczucie niskiej wartości i negatywny obraz siebie i niewiara we własne możliwości,
 • trudności z radzeniem sobie ze stresem i niezdolność adaptacji do trudnej sytuacji życiowej (m.in. rozstanie rodziców),
 • trudności w relacjach z bliskimi osobami i niezdolność do nawiązywania bliskich kontaktów emocjonalnych
 • żałoba po śmierci bliskiej osoby,
 • trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • trudności z adaptacją do środowiska przedszkolnego i szkolnego,
 • brak motywacji do nauki i innego rodzaju trudności z nauką szkolną.

Pomagamy RODZICOM (lub opiekunom dzieci), którzy borykają się z trudnościami m.in:

 • niepewność siebie w roli rodzica,
 • różnego rodzaju problemy wychowawcze,
 • nadopiekuńczość,
 • trudne uczucia do dziecka m.in. złość, niecierpliwość, niechęć,
 • depresja poporodowa,
 • trudności w komunikacji z dzieckiem,
 • poczucie bycia niekochanym, nieszanowanym przez dziecko,
 • nieradzenie sobie ze stresem,
 • poczucie bezsilności w stosunku do dziecka, m.in. strata autorytetu w oczach dziecka,
 • trudności w nawiązywaniu bliskiej więzi uczuciowej z dzieckiem,
 • trudności w ustalaniu wspólnego stanowiska wychowawczego z innymi opiekunami dziecka (m.in. ze współmałżonkiem,
 • własnymi rodzicami),
 • poczucie bycia przeciążonym rodzicielskimi obowiązkami,
 • problemy osobiste, które mogą mieć wpływ na wychowanie dzieci,
 • nieradzenie sobie z trudnymi emocjami dziecka,
 • trudności z akceptacją dziecka, m.in. nadmierne ambicje wobec dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka,
 • borykają się z pytaniami, wątpliwościami wychowawczymi.