Psychoterapia nastolatków

Większość adolescentów sygnalizuje swoje potrzeby przez konflikt z autorytetem. Jeśli jesteś bezradny i nie masz dobrego pomysłu na dialog ze swoim dzieckiem umów się z nami na konsultację.

Psychoterapia młodzieży (od 13 r.ż.) rozpoczyna się standardowo od dwóch konsultacji:

1. konsultacja – dla rodziców/opiekunów i nastolatka

 • uczestnicy: para rodziców/opiekunów wychowujących dziecko wspólnie w jednym domu (ewentualnie inne osoby spoza domu np. rodzic biologiczny) i nastolatek(a)
 • konsultacja z dwoma terapeutami
 • cel: nazwanie trudności, zebranie wywiadu na temat nastolatka, sytuacji rodzinnej
 • ustalenie wstępnego planu pomocy
 • czas: 80 minut, koszt: 180 zł
 • w przypadku 1 rodzica (brak kontaktu z drugim rodzicem) – konsultacja z 1 terapeutą, czas; 50 minut, koszt; 130 zł

2. konsultacja: rodzice/opiekunowie + nastolatek

 • konsultacja z dwoma terapeutami
 • cel: rozpoznanie sposobu funkcjonowania rodziny (system, komunikacja, relacje)
 • czas: 80 minut, koszt: 180 zł
 • w przypadku 1 rodzica (brak kontaktu z drugim rodzicem) – konsultacja rodzica i dziecka z 1 terapeutą, czas; 50 minut, koszt; 130 zł

Po zakończeniu etapu konsultacji standardowo oferujemy możliwe drogi pomocy:

 • praca dwóch terapeutów z rodzicami/opiekunami (kilkumiesięczna, raz na dwa tygodnie)
 • interwencyjnie: praca dwóch terapeutów z rodziną (kilka spotkań)
 • psychoterapia indywidualna nastolatka