Psychoterapia dzieci

Widzisz niepokojące objawy u swojego dziecka? Nie rozumiesz co się z nim dzieje? Nie zwlekaj, skontaktuj się ze specjalistą.

Psychoterapia dzieci (do 12 r.ż.) rozpoczyna się (standardowo) od dwóch konsultacji:

1. konsultacja – tylko dla rodziców/opiekunów

 • uczestnicy: para rodziców/opiekunów wychowujących dziecko wspólnie w jednym domu (ewentualnie inne osoby spoza domu np. rodzic biologiczny)
 • konsultacja odbywa się z dwoma terapeutami
 • cel: zebranie wywiadu na temat dziecka, sytuacji rodzinnej
 • ustalenie wstępnego planu pomocy
 • czas: 80 minut, koszt: 180 zł
 • w przypadku zgloszenia się 1 rodzica/opiekuna (brak kontaktu z drugim rodzicem) – konsultacja jest indywidualna z 1 terapeutą, czas; 50 minut, koszt: 130 zł

2. konsultacja - rodzice/opiekunowie + dziecko

 • uczestnicy: para rodziców/opiekunów wychowujących dziecko wspólnie w jednym domu (ewentualnie inne osoby spoza domu np. rodzic biologiczny) oraz dziecko
 • konsultacja z dwoma terapeutami
 • cel: rozpoznanie sposobu funkcjonowania rodziny (system, komunikacja, role, relacje)
 • czas: 80 minut, koszt: 180 zł
 • w przypadku 1 rodzica/opiekuna (brak kontaktu z drugim rodzicem) – konsultacja rodzica i dziecka z 1 terapeutą, czas; 50 minut, koszt; 130 zł

Po zakończeniu etapu konsultacji standardowo oferujemy możliwe drogi pomocy

 • praca dwóch terapeutów z rodzicami/opiekunami (kilkumiesięczna, raz na dwa tygodnie) - praca psychoedukacyjna, skierowana na wsparcie dziecka w rodzinie i wzmocnienie rodziców/opiekunów;
 • interwencyjnie: praca dwóch terapeutów z rodziną (kilka spotkań) - praca nad systemem komunikacji i ról w rodzinie;
 • terapeutyczne indywidualne wsparcie dziecka 

Prowadzenie: dwóch terapeutów, konsultantka główna - Katarzyna Bielińska